Recenties over
Michael LasoffHilegomer maart 1997Haarlems Dagblad febr 1997Haarlemmer feb 1997


"Op dit grote doek ("Oasis Resonation") staat een man die met gestrekte arm een lager geplaatste zittende vrouw aanraakt. De man is echter met twee gezichten geschilderd waardoor vragen omtrent schijn en werkelijkheid, leugen en waarheid opgeroepen worden. Hiermee wordt de kern van het kunstenaarschap van Lasoff aangestipt. De kunstenaar schildert toegankelijke, fraaie schilderijen die hun geheimen net niet helemaal prijsgeven, waardoor ze garant staan voor boeiende kijkerervaringen."

Lida Bonnema, Stad & Streek Hoorn

 

"Lasoff's werk toont praktisch altijd vrouwenfiguren. Aanvankelijk werden in zijn schilderstukken vooral teer, zachte en subtiele tinten gebruikt, maar het lijkt er op, dat hij zich ontwikkelt naar meer passie. Verschillende schilderijen zijn feller van kleur en hebben een dynamischer uitstaling dan voorheen. Er blijft heel wat te raden over in Lasoff's expressieve beelden. Vage lijnen en figuren geven de toeschouwer het gevoel, dat er een ongrijpbaar mysterie achter de afbeelding ligt. Zijn manier van werken is hem zo eigen, dat die feitelijk niet onder een moderne stroming in de kunst te vangen is."

Witte Weekblad Hillegom

.

"De schilderijen zijn indringend, ontroerend, maar ook grappig en vrolijk. Hoewel ze iets dromerigs en meditatiefs hebben maken ze ook blij. Er spreekt optimisme uit…Hoewel Lasoff bijna uitsluitend vrouwen schildert, vaak ook naakt, zijn z’n schilderijen veel meer dan ‘vrouwelijke naakten’. De vrouwen worden in een omgeving geplaatst die eigenlijk nooit eenduidig is. Geheimzinnige objecten en vage contouren bevolken die omgeving en laten je raden naar het verhaal…De schilderijen van Lasoff zijn hoewel ook bedachtzaam, vrolijk en sympathiek.. Ze lijken op de kunstenaar zelf."

Trix van der Putten, Tabaksblad

 

"De schilderij, ‘Arcane Wisdom’, is voor de zesde zintuig. Tegen een achtergrond van abstracte blokken en contrasterende kleurvlakken staan rechts in het beeld twee vrouwenfiguren. Hun starende blikken en gebarende handen wekken de indruk dat er zich een geheimzinnig ritueel afspeelt. Juist de afwezigheid van een herkenbare, realistische achtergrond versterkt de ongrijpbaarheid van de voorstelling."

Anne-Mara van Kampen, Haarlems Dagblad

 

"Wie de tentoonstellingen van de van origine Amerikaanse schilder Michael Lasoff heeft gevolgd, zal ook nu weer verbaasd staan. Als er iets is wat deze kunstenaar niet kun worden verweten, dan is het wel stilstand. Lasoff ontwikkeld de laatste jaren een krachtige eigen stijl… Lasoff zou Lasoff niet zijn als hij niet flink knabbelde aan zijn oude stijl-opvattingen. En dat maakt iedere nieuwe presentatie interessant."

Aart van der Kuil, Haarlems Dagblad

 

"Lasoff is zeer subtiel met kleuren bezig. Een mooi combinatie van zacht tinten met af en toe een harde toets. Zijn werken roepen associaties op met toneel en decor. Hij maakt eerst de kleurvlakken en daarna spatten zijn figuren van het doek af."

Cees Noordermeer, Hillegomer

 

"Kleurrijke composities op grote doeken, naakte vrouwenfiguren en puur abstract werk De Amerikaanse kunstenaar is van alle markten thuis…De kunstenaar gebruikt in zijn werk vooral zijn fantasie…een geheimzinnige relatie tussen de te schilderen figuren en de achtergrond."

Leidsch Dagblad

 

"Van de schilderijen van Michael Lasoff gaat een opmerkelijke bekoring uit. Deze is ten dele te verklaren uit de gevoelige wijze, waarop hij met het onderwerp in zijn werken omspringt. En voor een minstens even belangrijk deel uit de schilderkunstige vaardigheden van de schilder…Ook de poses van de modellen zijn nimmer op een verleidelijk effect gericht en juist daarom is de verleiding soms extra effectief aanwezig. De geschilderde vrouwen zijn nimmer het machteloze slachtoffer van de bespiedende toeschouwer…Ze worden nooit in hun naaktheid betrapt, maar ze hullen zich zelfbewust in hun eigen huid…De composities van Lasoff zijn gedurfd, altijd wat afwijkend van het vanzelfsprekende…Het knappe van zijn ingrepen is erin gelegen, dat de achtergrond nooit in disharmonie is met de uitstraling van het model. Doch, integendeel, voor een groot deel de sfeer en persoonlijkheid van de afgebeelde persoon meebepaalt. Ondanks de beperkingen van het thema slaagt Lasoff erin ons te overtuigen van de onuitputtelijke rijkdom van verschijningsvormen van het wezen vrouw en de relevantie, die dit wezen voor hem heeft."

Antoon de Ridder, Ede/Wageningen Krant

 

"Op zijn grote doeken zweven rijzige en elegante vrouwenlichamen dromerig door transparant kleurige landschappen en ruimte, waardoor een bizar perspectief ontstaat."

Fred Dukker, de Haarlemmer

 

"Michael Lasoff kent andere invloeden dan ‘de trend’ op zijn werk en reageert met een bijzondere, geheel identiteiten, naakt, waarin hij intuïtieve, tedere, schone, vruchtbare, sterke maar ook kwetsbare aspecten van vrouwen weergeeft…Ik volg het werk van Michael nu ruim 5 jaar…Telkens ontdek je op zo’n expositie een nieuwe stap in zijn werk…Ik hoop dat U zult genieten van dit nieuwe werk als ik."

Leo Adriaanse, directeur Ijsselstijns Museum
Terug naar de Nederlandse Homepage